filmmic
filmmic/REGULAMENT

REGULAMENT

Tema: “Emoții (Emotions)”

Condiţii de participare

Participarea NU presupune plata vreunei taxe.

Art. 1. Concursul este deschis participării tuturor instituţiilor de învăţamânt secundar superior.

Art. 2 În concurs se va participa numai cu lucrări proprii, originale, ce nu au mai participat la alte concursuri. De asemenea, până la finalizarea concursului, lucrările trimise nu vor mai putea fi folosite pentru alte activităţi, filmul fiind la dispoziţia organizatorilor.

Perioada de desfăşurare a concursului este octombrie 2019 – mai 2021

Art. 3 Condiţiile de participare :

Secţiunea scurtmetraj

 • scopul filmului trebuie să fie unul pur educativ, scenariul fiind concentrat pe aspecte ale vieţii şcolare.
 • în film nu vor fi utilizate imagini fără drepturi de autor ale altor persoane ce pot împiedica difuzarea acestuia.
 • este obligatoriu ca realizatorii şi actorii filmului să fie din rândul elevilor instituţiei şcolare participante.
 • sunt strict interzise : folosirea unui limbaj obscen, îndemnele rasiste sau altele care atentează la integritatea elevilor.
 • filmul nu trebuie să afecteze imaginea şcolii în general.
 • durata filmului va fi de maximum 8 minute.
 • o echipa poate fi formată din cel mult 5 elevi îndrumaţi de un profesor (echipa înscrisă pe formularul de înscriere)

Secţiunea fotografie

 • fotografiile în format de fișier .PNG și JPG. însoțite de formularul de înscriere vor fi trimise la adresa de mail cretuangi@yahoo.com.
 • titlul fișierului trebuie să fie în forma următoare: Nume_Prenume_Titlu imagine
 • fotografiile trebuie sa fie ca format de minim 720 pixeli, sa fie originale și minim editate, fără exagerări ale culorilor, contrastului etc.
 • fiecare participant poate participa cu maxim 3 (fotografii) care să se încadreze în tema anunțată
 • prin înscrierea fotografiilor în concurs participantul declară în mod implicit că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora

Filmul va fi trimis pe suport electronic (ex: CD/DVD) în dublu-exemplar la secretariatul Liceului Teoretic “Traian” (Liceul Teoretic “Traian” , Str. Traian, nr 55, Constanţa, Jud Constanţa), însoţită de un sinopsis (rezumat) al filmului precum şi de fişa de participare

Data limita de inscriere: 18 aprilie 2021 (data poştei).

Sinopsisul:

 • va fi redactat la calculator, cu fontul Times New Roman, mărime 12 (nu se acceptă sinopsisurile scrise de mână);
 • nu poate avea mai mult de 2 pagini Word (paginile vor fi numerotate) şi minim 50 de cuvinte (contează calitatea, nu cantitatea)
 • va conţine într-o caseta (text box) urmatoarele date: titlul filmului, şcoala participantă, adresa de e-mail
 • pentru sugestii de redactare a unui sinopsis, puteţi utiliza informaţii aflate pe pagina de facebook a festivalului
 • puteti solicita informații organizatorilor pe pagina de facebook a festivalului sau la adresele de mail filmmictraian@yahoo.com si cretuangi@yahoo.com

Art. 4 Nerespectarea condiţiilor de mai sus poate duce la eliminarea lucrării din concurs sau la depunctarea acesteia la jurizare, în funcţie de caz. Echipa de proiect îşi rezervă dreptul de a nu introduce în concurs lucrările care nu respectă prezentul Regulament

Art. 5 Formularul de înscriere (fără semnături) se va trimite la adresele de e-mail filmmictraian@yahoo.com sau cretuangi@yahoo.com sau prin fax la 0341 / 405 / 827, pentru confirmarea participarii. Ulterior, fişa (cu semnături) se va trimite împreună cu lucrarea (filmul) şi sinopsisul prin poştă.

Organizarea şi desfăşurarea concursului

Art. 6 Proiectul se va desfăşura după calendarul aprobat de echipa de proiect, ce se regăsește în Anexa II.

Art. 7 Evaluarea lucrărilor trimise şi considerate eligibile de către echipa de proiect se va realiza de către un juriu format din specialişti în domeniu.

Criteriile de evaluare pe care juriul le va avea în vedere pentru film sunt:

 1. Povestea
  • Structura clară a scenariului – 5 p
  • Poveste originală, captivantă – 5p
  • Logica succesiunii secvențelor – 5p
  • Construcția personajelor, jocul actoricesc – 5p
 2. Creativitatea
  • Încadrarea mesajului în temă – 5p
  • Originalitatea poveștii – 5p
 3. Calitatea tehnică
  • Calitatea și expresivitatea imaginii – 5p
  • Montajul să susțină mesajul – 5p
  • Calitatea coloanei sonore – 5p

Total: 45 puncte

Criteriile de evaluare pe care juriul le va avea în vedere pentru fotografie sunt:

 • Încadrarea în tema concursului – 5 p
 • Claritatea transpunerii mesajului, atât vizual, cât și în titlul fotografiilor trimise – 5 p
 • Creativitatea și originalitatea – 5p
 • Calitatea tehnică de fotografiere – 5p

Total: 20 puncte

Art. 8 Dacă numărul filmelor și al fotografiilor primite este mai mare de 50, membrii juriului pot stabili dacă există necesitatea unei faze intermediare de jurizare, şi anume semifinala. Numărul filmelor din semifinală, dacă aceasta există, nu poate depăşi 20.

Art. 9 Echipa de proiect își rezervă dreptul de a modifica numărul premiilor acordate, în funcție de numărul filmelor primite la fiecare dintre secțiuni și punctajele obținute în urma jurizării.

Art. 10 Toţi participanţii eligibili care au intrat în concurs vor primi (prin poștă) diploma de participare, după desfăşurarea Galei de Premiere FILMMIC.

Top