Sorry , your browser don't support javascript

REGULAMENT

Tema: "Inocență (Innocence)"

Condiţii de participare

Participarea NU presupune plata vreunei taxe.

Art. 1. Concursul este deschis participării tuturor instituţiilor de învăţamânt secundar superior.

Art. 2 În concurs se va participa numai cu lucrări proprii, originale, ce nu au mai participat la alte concursuri. De asemenea, până la finalizarea concursului, lucrările trimise nu vor mai putea fi folosite pentru alte activităţi, filmul fiind la dispoziţia organizatorilor.

Perioada de desfăşurare a concursului este noiembrie 2018 – mai 2019

Art. 3 Condiţiile de participare :

Secţiunea scurtmetraj


Filmul va fi trimis pe suport electronic (ex: CD/DVD) în dublu-exemplar la secretariatul Liceului Teoretic “Traian” (Liceul Teoretic “Traian” , Str. Traian, nr 55, Constanţa, Jud Constanţa), însoţită de un sinopsis (rezumat) al filmului precum şi de fişa de participare

Data limita de inscriere : 14 aprilie 2019 (data poştei).

Secţiunea fotografie

Sinopsisul :

Art. 4 Nerespectarea condiţiilor de mai sus poate duce la eliminarea lucrării din concurs sau la depunctarea acesteia la jurizare, în funcţie de caz. Echipa de proiect îşi rezervă dreptul de a nu introduce în concurs lucrările care nu respectă prezentul Regulament

Art. 5 Formularul de înscriere (fără semnături) se va trimite la adresele de e-mail filmmictraian@yahoo.com sau cretuangi@yahoo.com sau prin fax la 0341 / 405 / 827, pentru confirmarea participarii. Ulterior, fişa (cu semnături) se va trimite împreună cu lucrarea (filmul) şi sinopsisul prin poştă.

Organizarea şi desfăşurarea concursului

Art. 6 Proiectul se va desfăşura după calendarul aprobat de echipa de proiect.

Art. 7 Evaluarea lucrărilor trimise şi considerate eligibile de către echipa de proiect se va realiza de către un juriu format din specialişti în domeniu.

Criteriile de evaluare pe care juriul le va avea în vedere sunt:

Criteriile de evaluare pe care juriul le va avea în vedere pentru fotografie sunt:

Art. 8 Dacă numărul filmelor și al fotografiilor primite este mai mare de 50, membrii juriului pot stabili dacă există necesitatea unei faze intermediare de jurizare, şi anume semifinala. Numărul filmelor din semifinală, dacă aceasta există, nu poate depăşi 20.

Art. 9 Echipa de proiect isi rezerva dreptul de a modifica numarul premiilor acordate, in functie de numarul filmelor primite la fiecare dintre sectiuni si punctajele obtinute in urma jurizarii.

Art. 10 Toţi participanţii eligibili care au intrat în concurs vor primi (prin poștă) diploma de participare, după desfăşurarea Galei de Premiere FILMMIC.